Clinical features of acute anterior uveitis

A. Rothova, W.G. van Veenendaal, A. Linssen, E. Glasius, A. Kijlstra, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

405 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-145
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume103
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit