Clinical significance of filamentous basidiomycetes illustrated by isolates of the novel opportunist Ceriporia lacerata from the human respiratory tract

A. Chowdhary, K. Agarwal, S. Kathuria, P.K. Singh, P. Roy, S.N. Gaur, G.S. de Hoog, J.F.G.M. Meis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical significance of filamentous basidiomycetes illustrated by isolates of the novel opportunist Ceriporia lacerata from the human respiratory tract'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences