Clinically relevant taxa in Mucorales - an update

G. Walther, J. Budziszewska, A. Alastruey-Izquierdo, M. Wrzosek, J.L. Rodriguez-Tudela, S. Dolatabadi, A. Chakrabarti, S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)94-94
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit