Clonal population of flucytosine-resistant Candida tropicalis recovered from blood cultures in the Paris area, France.

M. Desnos-Ollivier, S. Bretagne, C. Bernède, V.A.R.G. Robert, D. Raoux, E. Chachaty, E. Forget, C. Lacroix, F. Dromer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  40 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)557-565
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit