Clonality and α-a recombination in the Australian Cryptococcus gattii VGII population - an emerging outbreak in Australia

Fabian Carriconde, Félix Gilgado, Ian Arthur, David Ellis, Richard Malik, Nathalie van de Wiele, Vincent Robert, Bart J. Currie, Wieland Meyer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    69 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Clonality and α-a recombination in the Australian Cryptococcus gattii VGII population - an emerging outbreak in Australia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology