Cloning and characterization of hELD/OSA1, a novel BRG1 interacting protein

A.F. Hurlstone, I.A. Olave, N. Barker, M. van Noort, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-264
TijdschriftBiochemical Journal
Volume364
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit