Cloning and characterization of rat casein kinase 1epsilon

A. Takano, K. Shimizu, S. Kani, R.M. Buijs, M. Okada, K. Nagai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-112
TijdschriftFEBS Letters
Volume477
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit