Closing Domestic Nutrient Cycles Using Microalgae

T.V. Fernandes, R. Shrestha, Yixing Sui, Gustavo Papini, Grietje Zeeman, L.E.M. Vet, Rene Wijffels, Packo Lamers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Closing Domestic Nutrient Cycles Using Microalgae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences