Clues: Research into provenance history and significance of cultural objects and collections acquired in colonial situations

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

454 Downloads (Pure)

Samenvatting

Final report Pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAmsterdam
Aantal pagina's98
StatusGepubliceerd - 17 mrt. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clues: Research into provenance history and significance of cultural objects and collections acquired in colonial situations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit