CMDI 1.2: Improvements in the CLARIN Component Metadata Infrastructure

Twan Goosen, Menzo Windhouwer, Odrun Ohren, Axel Herold, Thomas Eckart, Matej Durco, Oliver Schonefeld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 23 okt. 2014

Citeer dit