Co-Expression of Tyrosine Hydroxylase and GTP Cyclohydrolase I in Arginine Vasopressin-Synthesizing Neurons of the Human Supraoptic Nucleus Demonstrated by Laser Microdissection and Real-Time PCR.

D.P. Kontostavlaki, J.A. Sluijs, U.A. Unmehopa, I. Huitinga, E.M. Hol, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-Expression of Tyrosine Hydroxylase and GTP Cyclohydrolase I in Arginine Vasopressin-Synthesizing Neurons of the Human Supraoptic Nucleus Demonstrated by Laser Microdissection and Real-Time PCR.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences