Co-localization of histamine with GABA but not with galanin in the human tuberomamillary nucleus

S. Trottier, C. Chotard, W. Traiffort, U. Unmehopa, B. Fisser, D.F. Swaab, J.C. Schwarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-64
TijdschriftBrain Research
Volume939
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit

Trottier, S., Chotard, C., Traiffort, W., Unmehopa, U., Fisser, B., Swaab, D. F., & Schwarts, J. C. (2002). Co-localization of histamine with GABA but not with galanin in the human tuberomamillary nucleus. Brain Research, 939, 52-64.