Co-occurence of obsessive-compulsive disorder and substance use disorder in the general population.

R.M. Blom, M. Koeter, W. Van den Brink, R. de Graaf, M. ten Have, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2178-2185
TijdschriftAddiction
Volume106
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit