Co-occurrence constraints on /r/ and /g/ in Dutch dialects

T. Goeman, H. van de Velde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-111
TijdschriftÉtudes & Travaux
Volume2001
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit