Co-occurrence patterns among prokaryotes across an age gradient in pit mud of Chinese strong-flavor liquor

Yan Zheng, Xiaolong Hu, Zhongjun Jia, Paul Bodelier, Zhiying Guo, Yong Zhang, Fangli Li, Xuesli Li, Peixin He (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftCanadian Journal of Microbiology
VolumeOnline
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit