Co-occurrence patterns among prokaryotes across an age gradient in pit mud of Chinese strong-flavor liquor

Yan Zheng, Xiaolong Hu, Zhongjun Jia, Paul Bodelier, Zhiying Guo, Yong Zhang, Fangli Li, Xuesli Li, Peixin He (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-occurrence patterns among prokaryotes across an age gradient in pit mud of Chinese strong-flavor liquor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences