Co-variation of bacterial and fungal communities in different sorghum cultivars and growth stages is soil dependent

T.R. Schlemper, J.A. van Veen, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-variation of bacterial and fungal communities in different sorghum cultivars and growth stages is soil dependent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology