CO2-dependent carbon isotope fractionation in dinoflagellates relates to their inorganic carbon fluxes

Mirja Hoins, Tim Eberlein, Dedmer B. Van de Waal, Appy Sluijs, Gert-Jan Reichart, Björn Rost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CO2-dependent carbon isotope fractionation in dinoflagellates relates to their inorganic carbon fluxes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences