Coagulation factor VII, serum-triglycerides and the R/Q353 polymorphism: differences between older men and women

L.I. Mennen, M.P.M. de Maat, E.G. Schouten, C. Kluft, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

277 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)984-986
TijdschriftThrombosis and Haemostasis
Volume78
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit