Coastal-hinterland exchange and garden hunting practices prior to the European invasion of Hispaniola

Simone Casale, Corinne Hofman, G. T. Shev, Z. Ali, J. N. Almonte Milan , I. Djakovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit