Coastal microbial mats: the physiology of a small-scale ecosystem

L.J. Stal

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    45 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Coastal microbial mats: the physiology of a small-scale ecosystem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology