Coding the Hebrew Bible

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coding the Hebrew Bible'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science