Coexistence of quiescent and active adult stem cells in mammals

L. Li, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coexistence of quiescent and active adult stem cells in mammals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology