Cognitive Ability and the Mortality Gradient by Education: Selection or Mediation?

G.E. Bijwaard, A.M. Jones

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive Ability and the Mortality Gradient by Education: Selection or Mediation?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences