Coherence, covariation and bricolage: Various approaches to the systematicity of language variation

F.L.M.P. Hinskens (Redacteur), Gregory R. Guy (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-146
Aantal pagina's146
TijdschriftLingua
Volume172-173
Nummer van het tijdschriftMarch-April 2016
Vroegere onlinedatum10 mrt. 2016
StatusGepubliceerd - 10 mrt. 2016

Citeer dit