Cohort succession in the timing of marriage among the children of Turkish and Moroccan immigrants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Population
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 mei 2022

Citeer dit