Cohort succession in the timing of marriage among the children of Turkish and Moroccan immigrants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)485-516
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum25 mei 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2022

Citeer dit