COI and ITS - DNA barcode comparison for Pythium species.

K. Bala, G.P. Robideau, A.W.A.M. de Cock, N. Desaulniers, C.A. Lévesque

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelCOI and ITS - DNA barcode comparison for Pythium species.
  UitgeverijCanadian Barcode of Life Network, 2nd Scientific Symposium.
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit