Coins, Currencies and Credit Instruments. Media of Exchange in Economic and Social History.

Jan Lucassen, Jaco Zuijderduijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit