Cold-adapted yeasts from Antarctica and the Italian Alps-description of three novel species: Mrakia robertii sp nov., Mrakia blollopis sp nov and Mrakiella niccombsii sp nov

S.R. Thomas-Hall, B. Turchetti, P. Buzzini, E. Branda, T. Boekhout, B.J.F. Theelen, K. Watson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    99 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cold-adapted yeasts from Antarctica and the Italian Alps-description of three novel species: Mrakia robertii sp nov., Mrakia blollopis sp nov and Mrakiella niccombsii sp nov'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences