Collaboration Perspectives for Folk Song Research and Music Information Retrieval: The Indispensible Role of Computational Musicology

P. van Kranenburg, J. Garbers, A. Volk, F. Wiering, L.P. Grijp, R.C. Veltkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Interdisciplinary Music Studies
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit