Collaboration with the Third Reich: The Wider Historical Debate and the Role of Haj Amin al-Husseini, Mufti of Jerusalem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-113
Aantal pagina's20
TijdschriftJewish Political Studies Review
Volume26
Nummer van het tijdschrift3 & 4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit