Collagen-based cell migration models in vitro and in vivo

K. Wolf, S. Alexander, V. Schacht, L.M. Coussens, U.H. von Andrian, J. van Rheenen, E. Deryugina, P. Friedl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

472 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collagen-based cell migration models in vitro and in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences