Collection Dirk Kruijt. Sources for Latin American Research at the International Institute of Social History

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-127
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume93
Nummer van het tijdschriftoctober
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit