Collections as networks: Uncovering information exchanges and information networks in the collections of the Meertens Institute.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 06 apr. 2018

Citeer dit