Collections as networks: Uncovering information exchanges and information networks in the collections of the Meertens Institute (KNAW)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 05 jul. 2017

Citeer dit