Collective agri-environment schemes: How can regional environmental cooperatives enhance farmers' intentions for agri-environment schemes?

W. F. A. van Dijk, A. M. Lokhorst, Frank Berendse, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collective agri-environment schemes: How can regional environmental cooperatives enhance farmers' intentions for agri-environment schemes?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics