Colletotrichum – current status and future directions.

P.F. Cannon, U. Damm, P.R. Johnston, B.S. Weir

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  738 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)181-213
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume73
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit