Colletotrichum – names in current use.

K.D. Hyde, L. Cai, P.F. Cannon, J.A. Crouch, P.W. Crous, U. Damm, P.H. Goodwin, H. Chen, P.R. Johnston, E.B.G. Jones, Z.Y. Liu, E.H.C. McKenzie, J. Moriwaki, P. Noireung, S.R. Pennycook, L.H. Pfenning, H. Prihastuti, T. Sato, R.G. Shivas, Y.P. TanP.W.J. Taylor, B.S. Weir, Y.L. Yang, J.Z. Zhang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  294 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)147-182
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit