Colletotrichum species associated with anthracnose of Pyrus spp. in China

M. Fu, P.W. Crous, Q. Bai, P.F. Zhang, J. Xiang, Y.S. Guo, F.F. Zhao, M.M. Yang, N. Hong, W.X. Xu, G.P. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Colletotrichum species associated with anthracnose of Pyrus spp. in China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences