Colletotrichum species associated with chili anthracnose in Australia

D. D. De Silva, P. K. Ades, P. W. Crous, P. W J Taylor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Colletotrichum species associated with chili anthracnose in Australia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences