Colletotrichum: species, ecology and interactions

U. Damm, R. Baroncelli, L. Cai, Y. Kubo, R. O’Connell, B.S. Weir, K. Yoshino, P.F. Cannon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-165
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit