Colletotrichum species with curved conidia from herbaceous hosts.

U. Damm, J.H.C. Woudenberg, P.F. Cannon, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  363 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-87
  Aantal pagina's43
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit