Collimonas arenae sp. nov. and Collimonas pratensis sp. nov., isolated from (semi-) natural grassland soils

S. Höppener-Ogawa, W. De Boer, J.H.J. Leveau, J.A. Van Veen, E. de Brandt, E. Vanlaere, H. Sutton, D.J. Dare, P. Vandamme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collimonas arenae sp. nov. and Collimonas pratensis sp. nov., isolated from (semi-) natural grassland soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology