Collimonas: Fungus-eating soil bacteria with great potential for discovery of novel antimycotics

K. Fritsche, M. Van den Berg, F. Mela, W. De Boer, J.H.J. Leveau, J.A. Van Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit