Collocaties in online woordenboeken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)180-192
Aantal pagina's13
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit