Colon cancer--understanding how NSAIDs work.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)761-763
TijdschriftThe New England Journal of Medicine
Volume354
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit