Colonial nesting waterbirds as vectors of nutrients to Lake Lesser Prespa (Greece)

Yvon J.M. Verstijnen*, Valentini Maliaka (Co-auteur), Giorgos Catsadorakis, Miquel Lürling, Alfons J.P. Smolders

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Colonial nesting waterbirds as vectors of nutrients to Lake Lesser Prespa (Greece)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences