Colonial re-collections, memories, objects, and performances

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435–441
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume170
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit