Colonial re-collections; Memories, objects, and performances

M. Bloembergen (Redacteur), A. Dragojlovic (Redacteur), H.G.C. Schulte Nordholt (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume170
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit