Colonialism and ‘Cold Genocide’: The Case of West Papua

Kjell Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

250 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5
Pagina's (van-tot)9
Aantal pagina's25
TijdschriftGenocide Studies and Prevention
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum05 okt. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit